Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

ZOOPSYCHOLOGIA

ZOOPSYCHOLOGIA KOTÓW „ZROZUMIEĆ KOTA”

WEEKEND 7-8 wrzesień 2024

Kurs obejmuje szeroki zakres behawioryzmu kotów:

 • Psychologia rozwojowa kota
 • Naturalne wzorce zachowań kota
 • Etapy rozwoju kota
 • Rola zmysłów
 • Komunikacja (słuchowa, węchowa, wizualna, mowa ciała)
 • Dobrostan kota – podstawowe potrzeby
 • Zaspokojenie instynktu łowieckiego
 • Pielęgnacja
 • Zachowania agresywne i trudne sytuacje
 • Rozpoznawanie symptomów chorobowych i opieka podczas choroby
 • Opieka nad kotem niepełnosprawnym

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób chcących poznać i zrozumieć naturę kota
 • opiekunów kotów
 • osób pragnących pracować z kotami jako wolontariusze w schroniskach i fundacjach, pracownicy schronisk, 
 • 0sób chcących prowadzić domy tymczasowe
 • osób chcących prowadzić felinoterapię
 • osób chcących założyć hodowlę lub hotel dla kotów
 • wszystkich miłośników kotów

Miejsce:  Skawina (możliwość dołączenia on linie)

Termin: 7-8 wrzesień 2024

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych.

Cena kursu – zapisy i wpłata zaliczki:

 • do 31 lipca 2024 – 649 zł
 • do 31 sierpnia 2024 – 749 zł
 • do 5 września 2024 – 849 zł 

Kursanci otrzymują:

 • certyfikat ukończenia Kursu ZOOPSYCHOLOGIA KOTÓW „ZROZUMIEĆ KOTA”
 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu ZOOPSYCHOLOGIA KOTÓW „ZROZUMIEĆ KOTA”

Prowadzący:

 • Marta Niemiec-Fiutowska – Felinoterapeuta, Zoopsycholog spec. koty, Trener TUS – więcej informacji: NASI WYKŁADOWCY
 • Eugeniusz Fiutowski – Psychoterapeuta, Felinoterapeuta, Opiekun Medyczny Zwierząt Towarzyszących, Zoopsycholog spec. koty – więcej informacji: NASI WYKŁADOWCY

 

AKADEMIA EKSPERTÓW – Instytucja Szkoleniowa wpisana do rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00057/2023

Spełniamy wszystkie wymogi prawne do prowadzenia oferowanych przez nas kursów.

Nasze kursy przygotowywane są zgodnie z wytycznymi Programu Aktywizacji, który łączy praktykę (80% czasu) z teorią (20% czasu) realizowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)).

Wydawane przez nas zaświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z późn. zm.). 

U nas podniesiesz swoje kwalifikacje i potwierdzisz swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursie z praktykami i zdanie egzaminu końcowego.

Nasze kursy prowadzone są według Europejskich Standardów Certyfikatu Jakości ISO. Procedury Edukacji  i programy kursów przygotowywane są przez Prezes Fundacji – Pełnomocnika Jakości w Edukacji. 

Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania dotacji w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.

 

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsEoRC2L_9FSsLUxJtIrItK–BjPy73X-5HQMTWXxjTF5J4A/viewform

Dodatkowe informacje tel. 736 875 045

 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników kursów i szkoleń:

Opinie