Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

Nasi Terapeuci

 

  • TOSIA i STEFAN – w naszej Fundacji pracują dwa koty terapeutyczne, które uczestniczyły w szkoleniu oraz w egzaminie zawodowym, który zdawała ich opiekunka – Felinoterapeutka. Stefan obecnie przebywa na emeryturze.
  • KRUSZYNEK – nasz trzeci kot terapeuta, przeszkolony i certyfikowany do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.
  • MACIUŚ – nasz czwarty kot terapeuta, przeszkolony i certyfikowany do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.
  • DOROTKA – nasz piąty kot terapeuta, przeszkolony i certyfikowany do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.      Dorotka odeszła za TM.
  • VINNIE – nasz szósty kot terapeuta, przeszkolony i certyfikowany do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.

 

  • KOTY TERAPEUTYCZNE są pod stałą opieką lekarza weterynarii, posiadają aktualne książeczki zdrowia ze szczepieniami, są zdrowe, czyste – regularnie poddawane zabiegom pielęgnacyjnym. Koty te mają łagodny charakter, są przyjaźnie nastawione do ludzi i otoczenia.

 

  • FELINOTERAPEUTKA mgr Marta Niemiec-Fiutowska posiada wykształcenie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z udziałem kota – felinoterapii. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, poszerzając wiedzę na temat felinoterapii, zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, schorzeń u osób starszych i niepełnosprawnych oraz wiedzę w zakresie behawioryzmu kotów.

 

Sposób prowadzenia zajęć terapeutycznych:

Zajęcia prowadzimy w formie indywidualnej oraz w formie grupowej. Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku oraz stopnia niepełnosprawności uczestnika.

  • FELINOTERAPIA INDYWIDUALNA – w terapii indywidualnej obecny jest pacjent, felinoterapeuta i oczywiście kot. Obecność kota wpływa na zmniejszenie oporu w kontakcie terapeutycznym, który jest związany ze stresem (stres może występować zwłaszcza podczas pierwszych zajęć). Kiedy podczas spotkania obecny jest kot, staje się on tematem wspólnym dla pacjenta i terapeuty. Sprawdza się to zwłaszcza w przypadku dzieci. Obcowanie z kotem rozwija wrażliwość u dzieci, uczy empatii. Dziecko reagując w naturalny sposób na zachowania kota okazuje swoje emocje i uczucia. Kontakt z kotem uczy i ułatwia doświadczać otoczenie. Dziecko uczy się samokontroli i cierpliwości.

 

  • TERAPIA GRUPOWA –  prowadzona jest w niewielkich grupach. Ilość osób w grupie ma duże znaczenie i wpływa na dobrostan kota, który jest jednym z uczestników zajęć. Każdy uczestnik może mieć bezpośredni kontakt z kotem, jeżeli oczywiście tego chce. Czasami pacjentom wystarcza sama obecność kota, która wpływa na atmosferę w grupie. W celu uzyskania widocznych efektów terapeutycznych zajęcia prowadzimy z określoną częstotliwością. Niekiedy osoba zamknięta, pozostającą z boku podczas pierwszych zajęć, na kolejnych zajęciach pokonuje swoje bariery i aktywnie uczestniczy.

 

  • Miejsce prowadzenia zajęć – w siedzibie Fundacji lub  w miejscu wskazanym przez uczestnika.

 

Termin zajęć ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny:  736 875 045    lub  mailowy: fundacja@na-zdrowie.org.pl

 

FELINOTERAPIA dowiedz się więcej:  Felinoterapia-terapia z kotem