Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

CERTYFIKACJE

Praca z kotem terapeutycznym wymaga nie tylko uzyskania odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów.

To praca z żywym zwierzęciem, któremu należy się SZACUNEK i ZAPEWNIENIE DOBROSTANU

Reguluje to Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2022 r. poz. 572, 2375  Art. 1. 1.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Certyfikacja kota na kota terapeutycznego ma na celu ocenę predyspozycji kota do pracy przy boku Felinoterapeuty pod względem posiadania odpowiednich cech psycho-fizycznych oraz behawioralnych.

Nie każdy kot ma predyspozycje do pracy w roli kota terapeutycznego!

Nie jest prawdą, że możemy go przeszkolić do felinoterapii.

Wymagane warunki przystąpienia do certyfikacji kota:

  • posiadanie i przedłożenie uprawnień do prowadzenia felinoterapii,
  • bardzo dobry stan zdrowia kota potwierdzony aktualnymi badaniami i szczepieniami (książeczka zdrowia do wglądu przed certyfikacją)
  • wiek kota – min rok,
  • wypełnienie ankiety z oceną predyspozycji kota na kota terapeutycznego (przesyłamy mailowo po rejestracji kota).

Potwierdzeniem certyfikacji jest uzyskanie tytułu KOTA TERAPEUTYCZNEGO, zaświadczenia oraz legitymacji kota terapeutycznego.

Koszt certyfikacji wraz z dokumentami 299 zł

Wstępna ocena predyspozycji kota  – 100 zł (w przypadku zakwalifikowania do certyfikacji opłata wliczona zostaje do kosztu certyfikacji). 

W przypadku braku wstępnej oceny i niewystarczającej ilości punktów uzyskanych przez kota podczas certyfikacji opłata nie zostaje zwrócona.

Certyfikacje organizujemy w:

  • Kraków/Skawina
  • Gdańsk/Sopot
  • Łódź
  • Poznań
  • Wrocław

Osoba certyfikująca: Marta Niemiec-Fiutowska – Felinoterapeuta, Zoopsycholog spec. Koty

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ez7csPSMjUok_mCvX5pGWDaSMTWRsbZGaeX38OIaG4SZ6Q/viewform