Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

NASI WYKŁADOWCY

to EKSPERCI z min 10-letnim praktycznym doświadczeniem w pracy zawodowej w swojej specjalizacji

  • Marta Niemiec-Fiutowska 

Magister Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, Pełnomocnik Jakości w Edukacji, Felinoterapeuta, Zoopsycholog spec. koty, Opiekun Medyczny Zwierząt Towarzyszących, Trener TUS I i II stopnia, Koordynatorka, twórca i wykonawca felinoterapeutycznych projektów dotacyjnych, wykładowca 3- letniego projektu „Jestem ZA” dla osób z Zespołem Aspergera Politechniki Krakowskiej, wykładowca Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii. Swoje doświadczenie w pracy jako Felinoterapeuta zdobywała prowadząc zajęcia felinoterapii i nadal aktywnie pracując w SOSW Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, Centrum Autyzmu, WTZ Warsztatach Terapii Zajęciowej, DPS Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniorów, Przedszkolach i Szkołach Specjalnych i Integracyjnych, zajęciach indywidualnych.

Założycielka i Prezes fundacji Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom. Współpracuje z organizacjami na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju takimi jak Zespół Aspergera, Autyzm, Zespół Downa, ADHD, Mutyzm Wybiórczy, dla których prowadzi zajęcia felinoterapii oraz TUS – treningu umiejętności społecznych. Twórca i wykonawca autorskiego programu Felinoterapii z TUS. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, poszerzając wiedzę na temat felinoterapii, zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz wiedzę w zakresie behawioryzmu i opieki weterynaryjnej kotów. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z kotami – jako Felinoterapeuta, koci behawiorysta, wolontariusz w schronisku krakowskim oraz w swojej fundacji, współwłaścicielka hotelu dla kotów, opiekun swoich 11-stu kotów.

W kształceniu innych oraz swojej pracy kładzie duży nacisk na dobrostan i bezpieczeństwo kota podczas zajęć felinoterapii.

Wybiera i certyfikuje koty do felinoterapii oraz dobiera koty adopcyjne do domów z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

 

  • Izabela Oliwia Galon

Magister Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem i terapeutą umiejętności społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi. Prowadzi w Krakowie zajęcia treningu umiejętności społecznych indywidualnie i grupowo. W pracy wykorzystuje elementy terapii behawioralno-poznawczej, treningu zastępowania agresji oraz treningu uważności. Współautorka kart terapeutycznych w firmie Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych Kraków.  We współpracy z wydawnictwem WiR, współprowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

 

  • Eugeniusz Fiutowski

Magister Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, Opiekun Medyczny, Opiekun Medyczny Zwierząt Towarzyszących, Psychoterapeuta, Felinoterapeuta, Zoopsycholog Spec. Koty.

WicePrezes fundacji Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom. Współpracuje z organizacjami na rzecz Opieki nad Zwierzętami. Aktywny koci behawiorysta. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, poszerzając wiedzę w zakresie behawioryzmu i opieki weterynaryjnej kotów. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z kotami – jako koci behawiorysta, wolontariusz w schronisku krakowskim oraz w fundacji, właściciel hotelu dla kotów, opiekun swoich 11-stu kotów. Opieka nad kotami to jego życiowa pasja.

 

  • Patrycja Kadula 

Magister Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest pedagogiem specjalnym, logopedą oraz terapeutą umiejętności społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia treningu umiejętności społecznych na terenie Krakowa. Współautorka kart terapeutycznych w firmie Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych Kraków.  We współpracy z wydawnictwem WiR, współprowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.