Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

Kursy i szkolenia

KURS FELINOTERAPII + praktyczne przygotowanie do zawodu.

FELINOTERAPIA w teorii i praktyce – 3 dniowy kurs stacjonarny 40 h

(32 h PRAKTYKI, tytuł FELINOTERAPEUTA)

Prowadzony przez nas kurs jest bardzo intensywny – 3 dni pracy w godz. 10.00 – 20.00 z godzinną przerwą obiadową.

Po ukończeniu kursu można rozpocząć swoją PRYWATNĄ PRAKTYKĘ FELINOTERAPEUTYCZNĄ!

Kurs obejmuje najważniejsze praktyczne aspekty prowadzenia zajęć felinoterapii.

 • W trakcie kursu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z  prowadzenia zajęć felinoterapii w różnych grupach wiekowych.
 • Uzyskają obszerną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej z omówieniem przykładów z zajęć felinoterapii.
 • Poznają metody i sposoby tworzenia scenariuszy zajęć oraz materiałów dydaktycznych.  
 • Przygotują własny scenariusz oraz skuteczną ofertę marketingową.
 • Poznają różnorodne akcesoria do felinoterapii.
 • Poznają autorski sposób prowadzenia felinoterapii z TUS (Treningiem Umiejętności Społecznych)
 • Będą mogli uczestniczyć w prowadzeniu zajęć felinoterapii z doświadczonym felinoterapeutą w towarzystwie kota terapeutycznego.
 • Uzyskają obszerną wiedzę na temat behawioryzmu kotów, wyboru kota i przygotowania do felinoterapii.
 • Poznają symptomy stresu u kota i  sposoby jak go zredukować.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób chcących wykorzystywać metodę felinoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy, asystować przy zajęciach felinoterapii, poznać metody tworzenia scenariuszy zajęć felinoterapii, przygotowywać oferty marketingowe, pisać felinoterapeutyczne projekty dotacyjne,
 • felinoterapeutów pragnących poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności prowadzenia felinoterapii,
 • osób, pragnących poznać metody prowadzenia felinoterapii z zachowaniem bezpieczeństwa i dobrostanu kota.

Kursanci otrzymują:

 • certyfikat ukończenia Kursu Felinoterapii
 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu Felinoterapii
 • tytuł CERTYFIKOWANEGO PRAKTYKA FELINOTERAPII (możliwość uzyskania tytułu Felinoterapeuty) 

Miejsce: Skawina koło Krakowa

Termin: 25-27 sierpień 2024

Cena kursu:

 • zapisy i wpłata zaliczki do 31 maja 2024 – 949 zł
 • zapisy i wpłata zaliczki do 31 lipca 2024 – 1249 zł*
 • zapisy i wpłata zaliczki do 23 sierpnia 2024 – 1449 zł*

* Cena promocyjna 25 maj – 30 czerwiec z hasłem: DZIEŃ DZIECKA 999 zł

 

 

Możliwość certyfikacji kota na kota terapeutycznego po wcześniejszej rejestracji: Certyfikacje kotów

Prowadzący:

 • Marta Niemiec-Fiutowska – Felinoterapeuta, Zoopsycholog spec. koty, Trener TUS – więcej informacji: NASI WYKŁADOWCY
 • Eugeniusz Fiutowski – Psychoterapeuta, Felinoterapeuta, Opiekun Medyczny Zwierząt Towarzyszących, Zoopsycholog spec. koty – więcej informacji: NASI WYKŁADOWCY
 • Izabela Oliwia Galon – Pedagog Specjalny, Oligofrenopedagog, Trener TUS – więcej informacji: NASI WYKŁADOWCY

 

AKADEMIA EKSPERTÓW – Instytucja Szkoleniowa wpisana do rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00057/2023

Spełniamy wszystkie wymogi prawne do prowadzenia oferowanych przez nas kursów.

Nasze kursy przygotowywane są zgodnie z wytycznymi Programu Aktywizacji, który łączy praktykę (80% czasu) z teorią (20% czasu) realizowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)).

Wydawane przez nas zaświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z późn. zm.). 

Zaznaczamy, że w obecnym stanie prawnym nie ma państwowych egzaminów nadających uprawnienia do prowadzenia felinoterapii!

Nie istnieje też w prawie polskim zawód „felinoterapeuta”. Dlatego, też wszystkie nadawane tytuły związane z ukończeniem kursów felinoterapii są umowne a nie ustawowe.

Tytuł INSTRUKTOR (często nadawany po ukończeniu kursu felinoterapii) – to tytuł zawodowy w kulturze fizycznej – co nie ma nic wspólnego z felinoterapią! Kurs z tytułem Instruktor Felinoterapii nie zawiera wiedzy z zakresu psychologii, dlatego też kursant nie może po takim kursie uzyskać tytułu Felinoterapeuta.

U nas podniesiesz swoje kwalifikacje i potwierdzisz swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursie z praktykami i zdanie egzaminu końcowego.

Nasze kursy prowadzone są według Europejskich Standardów Certyfikatu Jakości ISO. Procedury Edukacji  i programy kursów przygotowywane są przez Prezes Fundacji – Pełnomocnika Jakości w Edukacji. 

Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania dotacji w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.

 

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpQvUL6-GCFBtKnWcKdNF68U7-wjvikwyeMHRAwofY5ujsJQ/viewform

Dodatkowe informacje tel. 736 875 045

 

Zapraszamy na kurs „ZROZUMIEĆ KOTA” Zoopsychologia Kotów:

ZOOPSYCHOLOGIA

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników kursów i szkoleń:

Opinie