Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

Spotkania integracyjne w projekcie

Na zakończenie warsztatów odbyły się podsumowujące spotkania integracyjne. Uczestnicy chętnie dzielili się wiedzą zdobytą podczas warsztatów.

W czerwcu odbyło się spotkanie integracyjne dla Podopiecznych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

W lipcu odbyło się spotkanie integracyjne dla Podopiecznych WTZ Konary.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki.

Projekty