Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie „Felinoterapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”.


Szkolenie „Felinoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi”:
– jako forma doskonalenia zawodowego dedykowane jest dla Nauczycieli w celu podniesienia kompetencji nauczyciela (szkolenie to podnosi wiedzę i umiejętności nauczyciela, które są ważnym czynnikiem w ocenie pracy nauczyciela)
– jako forma edukacji – dedykowana jest dla Rodziców i Opiekunów.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Tematyka szkolenia:

1. Czym jest felinoterapia.
2. Dla kogo jest felinoterapia.
3. Cele felinoterapii.
4. Zalety felinoterapii.
5. Felinoterapia a rozwój dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
6. Felinoterapia w przypadku dzieci ze spectrum autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, depresją itp.
7. Sposoby prowadzenia zajęć.
8. Korzyści z felinoterapii.
9. Efekty terapii z kotem na przykładach.
10. Przykłady scenariuszy zajęć i zabaw podczas felinoterapii.

Szkolenie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00-20.00. Obejmuje 6 godz. lekcyjnych z przerwami.

Miejsce szkolenia (Kraków) zostanie podane z początkiem kwietnia w zależności od ilości uczestników.

Cena: 249 zł/os

W przypadku zapisu min. 3 osób z jednego ośrodka, placówki rabat 20%

Zapisy:

felinoterapia.edu@gmail.com

ZAPRASZAMY