Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

Konferencja REHA

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprosiła nas na Konferencję “Jesteśmy Razem”.